Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Κεσιμίδη, Γ. (2021). Μορφές αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου στο πεδίο της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50119). 

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική αγωγή, Αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου, Στάσεις εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τσουρέλη, Δ. (2021). Ο ρόλος του πλαισίου της οικογένειας και των γονιών στη μάθηση των μαθηματικών: μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ενασχόληση των γονέων και οι επιπτώσεις αυτής (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50049). 

Λέξεις κλειδιά: Παροχή γονικής βοήθειας, Μαθηματική επίδοση, Γονείς - μαθητές, Συχνότητα και χρόνος βοήθειας

Αργιανά, Φ. (2021). Το παράδοξο του σκοτεινού ουρανού: ενα κοσμολογικό ιστορικό και εκπαιδευτικό αίνιγμα: μια νέα εκπαιδευτική πρόταση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50050). 

Λέξεις κλειδιά: Κοσμολογία, Παράδοξο του σκοτεινού ουρανού, Παράδοξο του Olbers, Εκπαίδευση, Ιστορία κοσμολογίας

Πατλακίδης, Κ. (2021). Σχεδιασμός και οργάνωση περιεχομένου προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων και διδασκαλία εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών, με βάση την παιδαγωγική θεωρία του Πάουλο Φρέιρε (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49983). 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική θεωρία του Πάουλο Φρέιρε, Πρόγραμμα εκπαιδευτών ενηλίκων, Διδασκαλία εκπαιδευτών

Σαμαρτζή, Έ. (2021). Καλλιεργώντας την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται συστημικά: μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49974). 

Λέξεις κλειδιά: Συστημική σκέψη, Συστημική μάθηση, Έρευνα-δράση

Σπανού, Κ, (2021). Ανάλυση κοινωνικών δικτύων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα: εφαρμογή σε φοιτητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49920). 

Λέξεις κλειδιά: Ποσοτική ανάλυση κοινωνικών δικτύων, Λεκτική επιθετικότητα, Εκφοβισμός, Μακιαβελισμός, Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παπαϊωάννου, Ο. (2021). Φοιτητική συμμετοχή στη διακυβέρνηση: η περίπτωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49827). 

Λέξεις κλειδιά: Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Αξιολόγηση, Διασφάλιση ποιότητας, Πιστοποίηση ποιότητας, Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητοκεντρική Μάθηση, Μαθησιακά αποτελέσματα, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Γιαννοπούλου, Α. (2021). Η πρόσληψη της (ψευδο) πλουταρχικής πραγματείας περί παίδων αγωγής στον Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Διαφωτισμό (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49092). 

Λέξεις κλειδιά: (ψευδο-) Πλούταρχος, Περί παίδων αγωγής, Ευρωπαϊκός διαφωτισμός, Νεοελληνικός διαφωτισμός

Σταϊκόπουλος, Κ. (2021). Η σιωπηρή γνώση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: o ρόλος γνωστικών και θυμικών παραγόντων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49870). 

Λέξεις κλειδιά: Αυτο-ρύθμιση συναισθήματος, Γενική Γνωστική Ικανότητα, Διδακτική αποτελεσματικότητα, Κοινωνική νόηση, Σιωπηρή γνώση

Χριστοφορίδου, Κ. (2021). Ο ρόλος της επιμόρφωσης και της κλινικής εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στη συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητάς του (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49791). 

Λέξεις κλειδιά: Κλινική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, Ψυχοκοινωνική παρέμβαση, Ειδική και θεραπευτική αγωγή, Αναπαραστάσεις

Σελίδες