Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Μπουγατζέλη, Ε. (2021). Ο Ιστός ως πεδίο γραμματισμού στην εκπαίδευση: εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί και ιστοπληροφόρηση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49722). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευόμενοι (φοιτητές) εκπαιδευτικοί, Πρακτικές ιστοπληροφόρησης, Μεικτή μέθοδος έρευνας

Σταυροπούλου, Γ. (2021). Προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: σχέσεις με αντιλαμβανόμενες διδακτικές πρακτικές, στρατηγικές μάθησης και επιδόσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα: προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: μια προσωποκεντρική προσέγγιση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49803). 

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρο, Ατομικοί στόχοι επίτευξης, Ενδιαφέρον, Πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, Στρατηγικές μάθησης, Διδακτικές πρακτικές, Επίδοση, Νεοελληνική Γλώσσα, Παραγωγή γραπτού λόγου, Ανάλυση λανθανουσών τάξεων

Βασιλά, Α. (2021). Η ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων στα πλαίσια της καλλιέργειας του στατιστικού συλλογισμού σε παιδιά Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου: μία διδακτική παρέμβαση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49719). 

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικός συλλογισμός, Διδακτική παρέμβαση, Γραφικές παραστάσεις

Δράκογλου, Α. (2021). Διδακτική παρέμβαση με σημείο αναφοράς τη ρητή διδασκαλία στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης ολοκληρωμένων αφηγηματικών κειμένων: μια μελέτη περίπτωσης, μαθητών και μαθητριών της Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου: μια μελέτη περίπτωσης, μαθητών και μαθητριών της Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49462). 

Λέξεις κλειδιά: Αναγνωστική κατανόηση, Πρωτοσχολική ηλικία, Καθοδηγούμενη διδασκαλία στρατηγικών, Αφηγηματικά κείμενα

Μπουχάγιερ, Α. (2021). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και πρακτικές αντιμετώπισης του ρατσισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49694). 

Λέξεις κλειδιά: Ρατσισμός, Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Διακρίσεις, Πρακτικές αντιμετώπισης, Σχολικό περιβάλλον

Μέριανου, Α. (2021). Σύνθεση τριλογίας παιδικού μιούζικαλ με θεματικό άξονα τον χρόνο (παρελθόν-παρόν-μέλλον) (Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49571). 

Λέξεις κλειδιά: Μουσικό θέατρο, Παιδικό θέατρο, Μιούζικαλ, Δια βίου μουσικοπαιδαγωγική εκπαίδευση, Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα, Μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα Αγάπη

Κυριακορεΐζη, Α. (2021). Γνώσεις περιεχομένου και παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιότητα διδασκαλιών στους ρητούς αριθμούς (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49465). 

Λέξεις κλειδιά: Γνώσεις περιεχομένου, Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου, Ποιότητα διδασκαλίας, Ρητοί αριθμοί, Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μιχαηλίδης, Γ. (2021). Ο ρόλος της ευγνωμοσύνης στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και η σχέση της με την ικανοποίηση από τη ζωή κατά τη σχολική ηλικία (Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49607). 

Λέξεις κλειδιά: Ευγνωμοσύνη, Ικανοποίηση από τη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Θυμός, Επιθετικότητα

Ευαγγελάκου, Π. (2021). Η κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης: η ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών από τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49468). 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική διάσταση, Ανώτατη εκπαίδευση, Φοιτητική ικανοποίηση, Φοιτητικές ανάγκες, Πανεπιστημιακές υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης

Μπαρμπαρούσης, Χ. (2021). Αντιλήψεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της Ιδιότητας του Πολίτη (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49448). 

Λέξεις κλειδιά: Ιδιότητα του πολίτη, Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, Πρότυπα της Ιδιότητας του Πολίτη, Πρότυπο του «συμμορφούμενου προς το καθήκον πολίτη», Πρότυπο του «συμμετέχοντος πολίτη», Πρόθεση κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς

Σελίδες