Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Σαμαρτζή, Έ. (2021). Καλλιεργώντας την ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται συστημικά: μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49974). 

Λέξεις κλειδιά: Συστημική σκέψη, Συστημική μάθηση, Έρευνα-δράση

Σπανού, Κ, (2021). Ανάλυση κοινωνικών δικτύων λεκτικής επιθετικότητας, εκφοβισμού και μακιαβελισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα: εφαρμογή σε φοιτητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων ακαδημαϊκών τμημάτων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49920). 

Λέξεις κλειδιά: Ποσοτική ανάλυση κοινωνικών δικτύων, Λεκτική επιθετικότητα, Εκφοβισμός, Μακιαβελισμός, Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παπαϊωάννου, Ο. (2021). Φοιτητική συμμετοχή στη διακυβέρνηση: η περίπτωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49827). 

Λέξεις κλειδιά: Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Αξιολόγηση, Διασφάλιση ποιότητας, Πιστοποίηση ποιότητας, Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητοκεντρική Μάθηση, Μαθησιακά αποτελέσματα, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Γιαννοπούλου, Α. (2021). Η πρόσληψη της (ψευδο) πλουταρχικής πραγματείας περί παίδων αγωγής στον Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Διαφωτισμό (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49092). 

Λέξεις κλειδιά: (ψευδο-) Πλούταρχος, Περί παίδων αγωγής, Ευρωπαϊκός διαφωτισμός, Νεοελληνικός διαφωτισμός

Σταϊκόπουλος, Κ. (2021). Η σιωπηρή γνώση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: o ρόλος γνωστικών και θυμικών παραγόντων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49870). 

Λέξεις κλειδιά: Αυτο-ρύθμιση συναισθήματος, Γενική Γνωστική Ικανότητα, Διδακτική αποτελεσματικότητα, Κοινωνική νόηση, Σιωπηρή γνώση

Χριστοφορίδου, Κ. (2021). Ο ρόλος της επιμόρφωσης και της κλινικής εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στη συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητάς του (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49791). 

Λέξεις κλειδιά: Κλινική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, Ψυχοκοινωνική παρέμβαση, Ειδική και θεραπευτική αγωγή, Αναπαραστάσεις

Μπουγατζέλη, Ε. (2021). Ο Ιστός ως πεδίο γραμματισμού στην εκπαίδευση: εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί και ιστοπληροφόρηση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49722). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευόμενοι (φοιτητές) εκπαιδευτικοί, Πρακτικές ιστοπληροφόρησης, Μεικτή μέθοδος έρευνας

Σταυροπούλου, Γ. (2021). Προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: σχέσεις με αντιλαμβανόμενες διδακτικές πρακτικές, στρατηγικές μάθησης και επιδόσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα: προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: μια προσωποκεντρική προσέγγιση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49803). 

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρο, Ατομικοί στόχοι επίτευξης, Ενδιαφέρον, Πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, Στρατηγικές μάθησης, Διδακτικές πρακτικές, Επίδοση, Νεοελληνική Γλώσσα, Παραγωγή γραπτού λόγου, Ανάλυση λανθανουσών τάξεων

Βασιλά, Α. (2021). Η ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων στα πλαίσια της καλλιέργειας του στατιστικού συλλογισμού σε παιδιά Δ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου: μία διδακτική παρέμβαση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49719). 

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικός συλλογισμός, Διδακτική παρέμβαση, Γραφικές παραστάσεις

Δράκογλου, Α. (2021). Διδακτική παρέμβαση με σημείο αναφοράς τη ρητή διδασκαλία στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης ολοκληρωμένων αφηγηματικών κειμένων: μια μελέτη περίπτωσης, μαθητών και μαθητριών της Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου: μια μελέτη περίπτωσης, μαθητών και μαθητριών της Β΄τάξης του δημοτικού σχολείου (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49462). 

Λέξεις κλειδιά: Αναγνωστική κατανόηση, Πρωτοσχολική ηλικία, Καθοδηγούμενη διδασκαλία στρατηγικών, Αφηγηματικά κείμενα

Σελίδες