Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Σουβλίδη, Μ. (2021). Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διασκευασμένων κειμένων των γλωσσικών εγχειριδίων της Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου στη βάση της πολιτικής ορθότητας (Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49313). 

Λέξεις κλειδιά: Διασκευή, Πολιτική ορθότητα, Κριτικός γραμματισμός

Κεχαΐδου, Μ. (2021). Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό (Διδακτορική Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49134). 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό αποθετήριο, Μαθησιακά αντικείμενα, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό υλικό, Μεταδεδομένα, LOM, Κάστανος, Κάστανος Θεόδωρος (1886-1932)

Τραγαζίκης, Π. (2021). Αφηγηματικά και λειτουργικά μοτίβα και συμμετοχικός σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών για την αειφορική διαχείριση δημόσιου χώρου (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49144). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, Αφηγηματικά μοτίβα, Λειτουργικά σχεδιαστικά μοτίβα, Αειφορική διαχείριση δημόσιου χώρου, Μάθηση βασισμένη στα ψηφιακά παιχνίδια, Συμμετοχικός σχεδιασμός, Μάθηση με φορητές συσκευές

Τσαμπαλάς, Ε. (2021). Ο ρόλος της φωνολογικής ενημερότητας και της εργαζόμενης μνήμης στην εκμάθηση της ανάγνωσης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες, σε δίγλωσσο περιβάλλον (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48752). 

Λέξεις κλειδιά: Φωνολογική ενημερότητα, Εργαζόμενη μνήμη, Μαθησιακές δυσκολίες, Ανάγνωση, Διγλωσσία

Μαΐδου, Α. (2021). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49139). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, Διδακτικές παρεμβάσεις, Eπεκτατικός μαθησιακός κύκλος, Σπίτια, Το σπίτι του Σωκράτη

Μπρισίμης, Ε. (2021). Το περιεχόμενο και οι παράγοντες διαμόρφωσης της αυτό-ομιλίας των μαθητών/τριων στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49109).  

Λέξεις κλειδιά: Φυσική αγωγή, Αυτο-ομιλία, Κλίμα παρακίνησης, Βασικές ψυχολογικές ανάγκες, Ενδυναμωτικό/αποδυναμωτικό κλίμα, Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

Σταυρογιαννοπούλου, Ε. (2021). Τα διηγήματα στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: αφηγηματολογική προσέγγιση των μυθοπλαστικών χαρακτήρων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49009). 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία λογοτεχνίας, Αφηγηματολογία, Χαρακτήρες, Διηγήματα, Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τσιάρα, Ε. (2021). Απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοσχολικής αγωγής σχετικά με τις στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48751).  

Λέξεις κλειδιά: Παράγοντες ενεργού συμμετοχής, Aτομικοί/ κοινωνικοί, Απεμπλοκή μαθητών

2020

Πολύζου, Μ. (2020). Ένταξη και αξιοποίηση στοιχείων διαθρησκειακού διαλόγου στη διαπολιτισμικότητα του μαθήματος των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48006). 

Λέξεις κλειδιά: Διαθρησκειακός διάλογος, Διαπολιτισμικότητα, Μάθημα των θρησκευτικών, Πρόγραμμα σπουδών, Δημοτικό σχολείο

Νικολοπούλου, Α. (2020). Τα δημόσια σχολεία γονεϊκής επιλογής στην Ελλάδα: ταυτότητα, κοινωνική σύνθεση, δημόσιος και ιδιωτικός λόγος (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47906). 

Λέξεις κλειδιά: Γονεϊκή επιλογή σχολείου, Δημόσια εκπαίδευση, Σχολεία-ελίτ, Πρότυπα σχολεία, Πειραματικά σχολεία, Μουσικά σχολεία, Καλλιτεχνικά σχολεία, Εκκλησιαστικά σχολεία, Ριζάρειος

Σελίδες