Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2014

Γιαννημάρα, Ε. (2014). Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού (Διδακτορική Διατριβή, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38734)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διαδικτυακά παιχνίδια, Gettygames, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Εικαστικά δημοτικού, Mαθησιακό περιβάλλον, Aνώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης

Μπιμπούδη, Μ. (2014). Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: τα εκπαιδευτικά, γνωσιακά πρότυπα των κλιματικών αλλαγών - λογισμικό (πρότυπο λογισμικό εφαρμογής - αξιολόγηση - προτάσεις) (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40377)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, Μοντελοποιήσεις, Προσομοίωση, Κλιματική αλλαγή, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ευφραιμίδου, Σ. (2014). Συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε διαδικτυακές επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38455)

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, Συμπεριληπτική εκπαίδευση, Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Συνεργασία μέσω διαδικτύου, Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα, Μάθηση βασισμένη σε μελέτες περιπτώσεων, Υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση

Καλογερία, Ε. (2014). Διδακτικοί σχεδιασμοί καθηγητών μαθηματικών σε επιμορφωτικά πλαίσια με αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37900

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικός σχεδιασμός, Επιμορφωτικά πλαίσια, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Ψηφιακά εργαλεία, Καθηγητές μαθηματικών, Εκπαιδευτικοί, Μαθηματικά

Δασκαλάκη, Σ. (2014). Η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση: το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35644

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Άξιον Εστί, Νέες τεχνολογίες, Πολυμεσική εφαρμογή, Πιλοτική διερεύνηση, Μεθοδολογία

Τζιφόπουλος, M. (2014). Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων  (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34883)

Λέξεις κλειδιά: Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού, ΤΠΕ, Υποψήφιοι φιλόλογοι, Ψηφιακό χάσμα

Δρίβα, A. (2014). Λογοτεχνία και θέατρο για παιδιά: η έννοια της μεταμόρφωσης στη γραφή και στα πρόσωπα των έργων του Ευγένιου Τριβιζά (Διδακτορική  Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34873).

Λέξεις κλειδιά: Ευγένιος Τριβιζάς, Μεταμόρφωση, Παιδική λογοτεχνία, Παιδικό θέατρο, Φαντασία, Χιούμορ

2013

Μπρις, Α. (2013). Η διδασκαλία του παραμυθιού σε πολυπολιτισμικές τάξεις του δημοτικού σχολείου: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και επιδράσεις (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29261)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παραμύθια, Διδασκαλία, Πολυπολιτισμικότητα, Δημοτικά σχολεία, Επιδράσεις, Κοινωνική συμπεριφορά, Γλώσσα

Κατσαμάνη, Μ. (2013). Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών μαθημάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης με αξιοποίηση σχεδιαστικών χναριών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29747)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική σχεδίαση μαθημάτων, Εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης μαθημάτων, Διαχωρισμός των εννοιών, CADMOS, Moodle, Δάσκαλοι

Μαρκαντώνης, Χ. (2013). Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: προσέγγιση με μεικτές ερευνητικές μεθόδους (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39686)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ΤΠΕ, Ατομικοί παράγοντες, Οργανωσιακοί παράγοντες, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικοί, Ανησυχίες, Μοντέλο CBAM, Μοντέλο θεμελιωμένης θεωρίας, Μεικτή έρευνα, Πανελλαδικό δείγμα, Δημοτικό σχολείο

Σελίδες