Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2018

Δόκου, Μ. (2018). Διερεύνηση τακτικών-τρόπων βελτίωσης του έργου των σχολικών συμβούλων στην Ελλάδα με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42794)

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Σχολικοί σύμβουλοι, Ψηφιακό Σχολείο, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Κουράκος, Ν. (2018). Διαδικτυακά και άλλα ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία της τεχνολογίας (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43134)

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, Τεχνολογικά εργαλεία, Εκπαίδευση, Μαθησιακά στυλ, Γνωσιακοί χάρτες, Ψηφιακή επιμέλεια περιεχομένου

2017

Καλαματιανού, Μ. (2017). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της εικαστικής αγωγής των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41351). 

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική αγωγή, ΤΠΕ, Έρευνα δράσης, Εκπαιδευτικό λογισμικό εικαστικών, Εικαστική καλλιέργεια, Έργα ζωγραφικής τέχνης, Δημοτικό σχολείο, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λούμος, Η. (2017). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση: στάσεις και αντιλήψεις φιλολόγων (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41408)

Λέξεις κλειδιά: Στάσεις, Αρχαία ελληνικά, ΤΠΕ, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φιλόλογοι

Μπούρας, Α. (2017). Επιδράσεις της διαθεματικότητας στις ικανότητες των μαθητών και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών: στάσεις των εκπαιδευτικών (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41198). 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, Ικανότητες μαθητών, Επαγγελματικές δεξιότητες εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές

Σπετσωτάκη, Ρ. (2017). Η αξιολόγηση των βιβλίων φυσικής αγωγής της Ε + ΣΤ΄ δημοτικού εκπαιδευτικού και μαθητή (Διδακτορική  Διατριβή,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40591). 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση βιβλίων Φυσικής Αγωγής, Βιβλίο φυσικής αγωγής μαθητή, Βιβλίο φυσικής αγωγής εκπαιδευτικού, Περιεχόμενο βιβλίων, Επίτευξη στόχων, Δομή και οργάνωση, Παρουσίαση και εικονογράφηση, Επιμόρφωση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φυσική αγωγή

Στύλα, Δ. (2017). Η διδακτική μέθοδος project στο μάθημα της λογοτεχνίας: ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40030). 

Λέξεις κλειδιά: Project, Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κοινωνικές δεξιότητες

Μάρκογλου, Α. (2017). Το εκπαιδευτικό κλίμα και η σχολική επίδοση στα μαθήματα της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας χωρίς και με την αξιοποίηση κινουμένων σχεδίων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας: συγκριτική μελέτη (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40019).

Λέξεις κλειδιά: Eκπαιδευτικό κλίμα, Σχολική επίδοση, Γλωσσικά μαθήματα, Κινούμενα σχέδια, Διδακτικές παρεμβάσεις, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μόρφη, Α. (2017). Το προφίλ του εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο: έρευνα (Διδακτορική  Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40160).

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικός, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μακαρατζής, Γ. (2017). Η ένταξη της πολυπρισματικότητας στο μάθημα της Ιστορίας: μια έρευνα - δράση στο πρωτοβάθμιο σχολείο (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40177)

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατική πολιτειότητα, Έρευνα - δράση, Ιστορική σκέψη, Ιστορία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σελίδες