Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2011

Θεοχάρης, Δ. (2011). Η αξιολόγηση ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: διεθνείς τάσεις, εθνικές πολιτικές και σχολική πράξη (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27371)

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, Ποιότητα, Σχέση εκπαίδευσης - οικονομίας, Διαμορφωτική - αθροιστική, Διεθνείς μαθητικές αξιολογήσεις, Αυτοαξιολόγηση, Εθνικές πολιτικές, Κουλτούρα

Νικηφορίδου, Ζ. (2011). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση της αντίληψης και την αξιοποίηση εννοιών των εφαρμοσμένων μαθηματικών σε μικρά παιδία: η έννοια του ρίσκου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26805)

Λέξεις κλειδιά: Λήψη αποφάσεων, Αντίληψη ρίσκου, Πιθανολογική σκέψη παιδιών, Χρήση νέων τεχνολογιών, Προσχολική ηλικία, Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Μαυρομμάτη, Μ. (2011). Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26037)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ηλεκτρονικό παιχνίδι, Διαπολιτισμική αγωγή, Ηλεκτρονική μάθηση, Επιστημονικά παιχνίδια, Διδακτική της ιστορίας, Ιστορία, Έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό, Κοινότητες πρακτικής, Θεωρία δραστηριοτήτων

2010

Κουτρουβίδης, Π. (2010). Σχολείο και έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19746)

Λέξεις κλειδιά: Σχολικές επιδόσεις, Σχολική αποτυχία, Σχολική διακοπή, Έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, Εκπαίδευση πρώην χρηστών, Μεταβατικά Σχολεία, Οικογένεια και χρήστες

Κυριάκου, Α. (2010). Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες και ο οικογενειακός προσανατολισμός των μαθητριών και μαθητών της Β' τάξεως λυκείου από αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27987)

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικές περιοχές, Αστικές περιοχές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Επαγγελματικές φιλοδοξίες, Οικογενειακός προσανατολισμός, Ρόλος του φύλου, Παράδοση και φύλο, Αφοσίωση στην οικογένεια, Αφοσίωση στην εργασία, Εξισορρόπηση οικογενειακών και εργασιακών ρόλων, Κοινωνικός κονστρουξιονισμός

Ζωγράφου - Τσαντάκη, Μ. (2010). Λαογραφικά μουσεία Κεντρικής Μακεδονίας: αξιοποίηση λαογραφικών συλλογών για προσχολικές και σχολικές ομάδες παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19170)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Λαογραφικές συλλογές, Μουσεία, Σχολεία, Πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Διδακτική αξιοποίηση, Εκπαιδευτικοί, Νήπια, Μαθητές

Ανδρουλακάκης, Ν. (2010). Διαλειτουργικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων στά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28811)

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, Διαλειτουργικότητα, Εκπαίδευση ενηλίκων

Χρονάκη, Ά. (2010). Η συμβολή της ανάγνωσης μυθιστορημάτων στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των εφήβων (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28848)

Λέξεις κλειδιά: Συγκρότηση υποκειμενικότητας, Ταυτότητα, Ανάγνωση μυθιστορημάτων, Αναγνωστική ανταπόκριση, Ομάδες ανάγνωσης, Εθνογραφική έρευνα, Παιδική εφηβική λογοτεχνία, Έφηβοι αναγνώστες

Πατριαρχέας, Κ. (2010). Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα (Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26016)

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσες, Τυπικές, Μοντελοποίηση, Τεχνητή νοημοσύνη, Αλγόριθμοι, Ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης από απόσταση, Γνωστικές θεωρίες, Κατηγοριοποίηση κειμένων, Εξόρυξη δεδομένων, Αυτόματα συστήματα, Μεταγνωστικές θεωρίες, Μέθοδος Naive Bayes, K-πιο κοντινός γείτονας (αλγόριθμος), Αλγόριθμος WINNOW, Αλγόριθμος AdaBoost

Δαρβούδης, Α. (2010). Κατ' οίκον εργασίες και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26811)

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, Μαθησιακά προβλήματα, Κατ' οίκον εργασίες, Μελέτη στο σπίτι, Δεξιότητες μελέτης, Εμπλοκή γονέων, Συνεργασία σχολείου οικογένειας, Τμήμα ένταξης

Σελίδες