Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2020

Κούκης, Ν. (2020). Τα μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: μελέτη παραγόντων σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47633). 

Λέξεις κλειδιά: Μαζικό ανοικτό ηλεκτρονικό μάθημα, Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Ηλεκτρονική μάθηση

Γαργανουράκης, Β. (2020). Τα χαρακτηριστικά της σχολικής φήμης στην ελληνική δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47630). 

Λέξεις κλειδιά: Μηχανισμοί αγοράς στην εκπαίδευση, Υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχολική φήμη, Γονεϊκή επιλογή σχολείου, Χαρακτηριστικά σχολικής φήμης, Συγκρότηση της σχολικής φήμης, Διαμόρφωση της σχολικής φήμης, Μεταβολή σχολικής φήμης

Λάμπρου, Δ. (2020). Η διδακτική της διαγλωσσικής μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ιστορική και συγχρονική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, το προφίλ των διδασκόντων και οι διδακτικές προσεγγίσεις στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47589). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της μετάφρασης, Εκπαίδευση μεταφραστών, Κατάρτιση μεταφραστών, Διδάσκων/-ουσα μετάφραση, Προσεγγίσεις διδακτικής της μετάφρασης

Γιαννάτη, Ε. (2020). Εφημερίς των Κυριών (1887-1917): αναπαραστάσεις και επαναπροσδιορισμοί γυναικείων ταυτοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο: απόψεις διδασκαλισσών για τη γυναικεία εργασία (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47676). 

Λέξεις κλειδιά: Γυναικεία εκπαίδευση, Ταυτότητες φύλου, Γυναικεία έντυπα, Γυναικεία εργασία, Καλλιρρόη Παρρέν, Φεμινισμός, Δασκάλες

Νικηφόρος, Σ. (2020). Εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας στα ελληνικά για την αναγνώριση προτύπων μάθησης και συμπεριφοράς στις δυνητικές κοινότητες μάθησης: σχολικός εκφοβισμός και αυτοκτονικός ιδεασμός (Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47655).

Λέξεις κλειδιά: Δυνητικές κοινότητες μάθησης, Επιθετική συμπεριφορά, Γλωσσική τεχνολογία, Μηχανική μάθηση, Ανάλυση λόγου, Σχολικός εκφοβισμός, Αυτοκτονικός ιδεασμός, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης

Φερεντίνου, Α. (2020). Ενισχύοντας τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με ενσωμάτωση βασικών εννοιών της τεχνολογίας και πτυχών της φύσης της επιστήμης και της τεχνολογίας με βάση την ιστορία τους σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47702). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Ιστορία της τεχνολογίας, Φύση της επιστήμης, Φύση της τεχνολογίας, Απλές μηχανές, Μοχλοί, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καλαφάτη, Μ. (2020). Προσχολική εκπαίδευση για την αειφορία και τέχνη: προσεγγίζοντας τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τη διερεύνηση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος στο νηπιαγωγείο (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47005). 

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική αγωγή, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την αειφορία, Δημιουργικότητα, Έρευνα-δράση, Τέχνη

Μπιτσάκος, Ν. (2020). Μαθητική διαρροή, κοινωνικός αποκλεισμός και επανεκπαίδευση: μελέτη σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47728).

Λέξεις κλειδιά: Μαθητική διαρροή, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Επανεκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων

Παναγιώταρου, Α. (2020). Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα και προτάσεις για βελτιώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47742).

Λέξεις κλειδιά: Παραγοντική ανάλυση, Ψηφιακές δεξιότητες, Παιχνιδιοποίηση, Εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία

Αποστόλου, Κ. (2020). Κριτικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας: πολιτικές και εκπαιδευτικές όψεις (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47747).

Λέξεις κλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα

Σελίδες