Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Μπουχάγιερ, Α. (2021). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και πρακτικές αντιμετώπισης του ρατσισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49694). 

Λέξεις κλειδιά: Ρατσισμός, Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Διακρίσεις, Πρακτικές αντιμετώπισης, Σχολικό περιβάλλον

Μέριανου, Α. (2021). Σύνθεση τριλογίας παιδικού μιούζικαλ με θεματικό άξονα τον χρόνο (παρελθόν-παρόν-μέλλον) (Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49571). 

Λέξεις κλειδιά: Μουσικό θέατρο, Παιδικό θέατρο, Μιούζικαλ, Δια βίου μουσικοπαιδαγωγική εκπαίδευση, Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα, Μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα Αγάπη

Κυριακορεΐζη, Α. (2021). Γνώσεις περιεχομένου και παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιότητα διδασκαλιών στους ρητούς αριθμούς (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49465). 

Λέξεις κλειδιά: Γνώσεις περιεχομένου, Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου, Ποιότητα διδασκαλίας, Ρητοί αριθμοί, Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μιχαηλίδης, Γ. (2021). Ο ρόλος της ευγνωμοσύνης στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και η σχέση της με την ικανοποίηση από τη ζωή κατά τη σχολική ηλικία (Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49607). 

Λέξεις κλειδιά: Ευγνωμοσύνη, Ικανοποίηση από τη ζωή, Αυτοεκτίμηση, Θυμός, Επιθετικότητα

Ευαγγελάκου, Π. (2021). Η κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης: η ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών από τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49468). 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική διάσταση, Ανώτατη εκπαίδευση, Φοιτητική ικανοποίηση, Φοιτητικές ανάγκες, Πανεπιστημιακές υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης

Μπαρμπαρούσης, Χ. (2021). Αντιλήψεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της Ιδιότητας του Πολίτη (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49448). 

Λέξεις κλειδιά: Ιδιότητα του πολίτη, Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, Πρότυπα της Ιδιότητας του Πολίτη, Πρότυπο του «συμμορφούμενου προς το καθήκον πολίτη», Πρότυπο του «συμμετέχοντος πολίτη», Πρόθεση κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς

Λυτσιούση, Σ. (2021). Απόψεις εκπαιδευτικών και μελλοντικών εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διαχείριση της θρησκευτικής ετερότητας στο σχολικό χώρο και την προσέγγιση της προσευχής ως στοιχείο εθνικής διαπαιδαγώγησης (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49285). 

Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική εκπαίδευση, Διαχείριση θρησκευτικής ετερότητας, Προσευχή, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ερμηνευτική προσέγγιση

Παπανικολάου, Ν. (2021). Πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49407). 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική κοινωνικοποιήση, Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κομπιάδου, Ε. (2021). Κείμενα ταυτότητας και ερευνητικές προσεγγίσεις τους στο νηπιαγωγείο (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49284). 

Λέξεις κλειδιά: Κείμενα ταυτότητας, Έρευνα δράσης, Προσχολική εκπαίδευση, Θεατροπαιδαγωγική

Σέγκλια, Μ. (2021). Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49231). 

Λέξεις κλειδιά: Διαγλωσσική μεταφορά, Μαθησιακές δυσκολίες

Σελίδες