Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2019

Τοκμακίδου, Ξ. (2019). Η διερεύνηση της περίπτωσης της ψηφιακής μουσικογλωσσικής εφαρμογής στο ipad “το καρναβάλι των ζώων” και της ηχητικής ποικιλότητας της για την ενίσχυση γλώσας σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45853

Λέξεις κλειδιά: Μουσική, Ξένη γλώσσα, Tεχνολογία αφής, Πρώτο - σχολική ηλικία

Καλαμάρα, Ε. (2019). Μελέτη σχέσεων μεταξύ χαρακτηριστικών της εργασίας, επαγγελματικής εξουθένωσης, ικανοποίησης από το επάγγελμα και στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/46435

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Επαγγελματική εξουθένωση, Εκπαιδευτικοί, Χαρακτηριστικά της εργασίας εκπαιδευτικού, Ανάλυση λανθανόντων προφίλ

Κλημεντιώτη, Χ. (2019). Παιδαγωγική επικοινωνία στη σχολική τάξη: οι συναισθηματικές εμπειρίες των μαθητών Ε και Στ τάξης στα μαθηματικά (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/46608

Λέξεις κλειδιά: Συναισθήματα επίτευξης, Μαθησιακά περιβάλλοντα, Διδασκαλία, Επικοινωνία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χατζηχρήστος, Α. (2019). Δεξιότητες πληροφοριακού γραμματισμού υποψηφίων φιλολόγων: παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/46722

Λέξεις κλειδιά: Πληροφοριακός γραμματισμός υποψηφίων φιλολόγων, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Φιλόλογοι

Θεοδωρόπουλος, Ν. (2019). Καινοτομία στο δημόσιο σχολείο: προσλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45219

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργικότητα, Εκπαιδευτική καινοτομία, Εκπαιδευτικές ταυτότητες, Εσωτερικά κίνητρα, Αξίες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2018

Βουζαξάκης, Γ. (2018). Αποδόμηση και αναδόμηση του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων οικονομικής κατεύθυνσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43633)

Λέξεις κλειδιά: Οικονομικά μαθήματα και αειφορία, Εκπαίδευση για την αειφορία και οικονομικά μαθήματα, ΤΠΕ και αειφορία, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στεφανίδης, Δ. (2018). Λειτουργία των δημοτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης: μια κοινωνιολογική προσέγγιση (Διδακτορική  Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43535)

Λέξεις κλειδιά: Ειδικά δημοτικά σχολεία, Διαγνωστικές υπηρεσίες, Συνεκπαίδευση, Αλληλεπίδραση γονέων-εκπαιδευτικών, Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών, Σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία, Γονεϊκή εμπλοκή, Αλληλεπίδραση σχολείου-κοινωνίας, Ειδική Αγωγή, Αναπηρία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χριστόπουλος, Γ. (2018). Ιστορική παιδεία και εθνική διαπαιδαγώγηση: αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για το μάθημα της Ιστορίας (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42560)

Λέξεις κλειδιά: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μάθημα της ιστορίας, Ιστορική Παιδεία - Εθνική Διαπαιδαγώγηση, Ιστορία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί

Κασσελούρη, Β. (2018). Ανάπτυξη πολυμεσικού εργαλείου για τη μελέτη της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλίμα της Ελλάδας του 21ου αιώνα: προεκτάσεις του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Διδακτορική  Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43056)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτροπαραγωγή, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ενεργειακή πολιτική

Καραγιάννης, Ι.(2018). Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle με βάση το μαθήτυπο υποστηριζόμενος από αλγόριθμο εξόρυξης δεδομένων: εφαρμογή στη διδασκαλία του διαδικαστικού προγραμματισμού (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43028)

Λέξεις κλειδιά: Προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα, Μαθήτυπος, Σύστημα διαχείρισης μάθησης, Αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου, Προσαρμοστική παρουσίαση περιεχομένου, Προσαρμοστική πλοήγηση, Εξόρυξη δεδομένων

Σελίδες