Δείκτες Μέτρησης

Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου

Παπανικολάου, Β. (2021). Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50172). 

Εγγραφή στο RSS - Δείκτες Μέτρησης