Ιστορικός εγγραμματισμός

Οπτικοποιώντας την Ιστορία με μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Λούστα, Χ. (2017). Οπτικοποιώντας την Ιστορία με μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1062

Εγγραφή στο RSS - Ιστορικός εγγραμματισμός