Άπειρο

Οι αντιλήψεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου

Τσαμπουράκη, Α. (2022). Οι αντιλήψεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51176). 

Εγγραφή στο RSS - Άπειρο