Διδακτική αποτελεσματικότητα

Η σιωπηρή γνώση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: o ρόλος γνωστικών και θυμικών παραγόντων

Σταϊκόπουλος, Κ. (2021). Η σιωπηρή γνώση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: o ρόλος γνωστικών και θυμικών παραγόντων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49870). 

Εγγραφή στο RSS - Διδακτική αποτελεσματικότητα