Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2008

Φραγκούλης, Γ. (2008). Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση της εκπαιδευτικής ανισότητας και μαθηματική επίδοση (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19296)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικές ανισότητες, Επίδοση, Αναγνωστική ικανότητα, Κοινωνιογλωσσικοί κώδικες, Πολιτισμική οικείωση, Εκπαιδευτικοί, Αντιλήψεις και πρακτικές

Χατζημιχαήλ, Σ. (2008). Διδασκαλία και πραγμάτωση αξιών στο σύγχρονο σχολείο: εμπειρική έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27239)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διδασκαλία αξιών, Δημοτικό σχολείο, Εμπειρική έρευνα

Πλιόγκου, Β. (2008). Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/18883)

Λέξεις κλειδιά: Μονογονεϊκές οικογένειες, Εκπαιδευτική επιτυχία, Βιώματα, Απόψεις μονών μητέρων και πατέρων, Μαθητές δημοτικού, Άγαμα ενήλικα τέκνα, Ποιοτική κοινωνική έρευνα, Κριτική φεμινιστική εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία, Επίδραση σειράς παραγόντων, Όχι μονογονεϊκότητα αυτή καθ' αυτή

Δώσσας, Α. (2008). Η θέση του ξένου στο μύθο. Το παράδειγμα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και οι διαπολιτισμικές προεκτάσεις (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15935)

Λέξεις κλειδιά: Αποδοχή, Αφομοίωση, Πολιτισμική ετερότητα, Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική, Πολυπολιτισμικότητα, Μύθοι, Ξένοι

Νικολαΐδου, Σ. (2008). Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στoν πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η αγγλοσαξωνική και η ελληνική εμπειρία (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23982)

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΤΠΕ, Λογοτεχνία, Διδασκαλία, Νέες τεχνολογίες, Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Δημιουργική γραφή

Παρασκευάς, Α. (2008). Μελέτη της εφαρμογής διαδικτυακής εικονικής τάξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19379)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Υβριδικό μοντέλο μάθησης, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική μάθηση, Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, Μοντέλα ανάλυσης περιεχομένου Murphy & Henri, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη κατασκευή χάρτη στη γεωγραφία, Εναλλακτικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών στα ρευστά, Φυσική, Γεωγραφία

2007

Μπάκανος, Ι. (2007). Η κριτική υποδοχή των λυρικών του Αθανασίου Χριστοπούλου (1811-2001) (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15949).

Λέξεις κλειδιά: Λυρικά ποιήματα, Βακχικά ποιήματα, Ερωτικά ποιήματα, Ανακρεόντεια ποιήματα, Διαφωτισμός, Εκδοτικά προβλήματα των Λυρικών, Κριτική υποδοχή των Λυρικών, Αρκαδική ποίηση, Ανακρεόντεια ποίηση

Μπαδιεριτάκη, Μ. (2007). Τα νανουρίσματα στην Κρήτη σήμερα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η εφαρμογή διδακτικού μοντέλου στο νηπιαγωγείο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/17701).

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Νανουρίσματα στην Κρήτη, Νανουρίσματα, Αναγκαιότητα, Λαϊκή προφορική παράδοση, Διαθεματική προσέγγιση

Γαλυφιανάκη, Ε. (2007). Το δάσος ως αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/20379).

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φυσικές επιστήμες, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος, Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση

Ζάπρη, Δ. (2007). Μια οικοσυστημική προσέγγιση των αντιλήψεων των μικρών παιδιών για τα μουσεία: ελληνική μελέτη περίπτωσης (Διδακτορική Διατριβή, University of Leicester). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35968).

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία, Προσχολική ηλικία, Οικογένεια, Σχολείο, Γιούρι Μπρονφενμπρένερ, Τζέημς Γκίμπσον

Σελίδες