Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2011

Βασιλικοπούλου, Μ. (2011). Σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού υπερμεσικών κόμικς από μαθητές με βάση τις μαθησιακές τους προτιμήσεις (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31634)

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, Ψηφιακά κόμικς, Διαδικτυακά κόμικς, Υπερμεσικά κόμικς, Δημιουργία κόμικς από μαθητές, Πολυγραμματισμοί, Πολυτροπικότητα, Μαθησιακές προτιμήσεις, Ψηφιακή αφήγηση, Ρουμπρίκες αξιολόγησης της επίδοσης, Φιλολογικά μαθήματα, Γλωσσικά μαθήματα, Γλώσσα

Λεοντίδης, Ε. (2011). Συναισθηματικό μαθησιακό μοντέλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εφαρμογή στη διδακτική της πληροφορικής (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/33081)

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική υπολογιστική στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής, Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διδακτική πληροφορικής, Νέες τεχνολογίες

Σιάκας, Σ. (2011). Αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας (animation) και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διαμόρφωση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους (Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/30153)

Λέξεις κλειδιά: Κλασσική αφήγηση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά πολυμέσα, Ερευνητική τριγωνοποίηση, Μορφολογική ανάλυση, Εποικοδομητισμός

Πιστιόλη, Ε. (2011). Η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών που φοιτούν σε μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25769)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, Πολυθέσιο δημοτικό σχολείο, Αυτοαντίληψη μαθητών, Επαρχιακή εκπαίδευση, Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών

Αλεξοπούλου, Ε. (2011). Η μαθησιακή διαδικασία κατά την πλοήγηση στον χώρο με τρισδιάστατα ψηφιακά παιχνίδια βασισμένα σε τεχνολογίες διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26163)

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πλοήγηση, Ψηφιακά παιχνίδια, Συντεταγμένες, Τρισδιάστατος χώρος, Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, Γεωγραφικός χώρος, Γλώσσα προγραμματισμού logo

Θεοχάρης, Δ. (2011). Η αξιολόγηση ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: διεθνείς τάσεις, εθνικές πολιτικές και σχολική πράξη (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27371)

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, Ποιότητα, Σχέση εκπαίδευσης - οικονομίας, Διαμορφωτική - αθροιστική, Διεθνείς μαθητικές αξιολογήσεις, Αυτοαξιολόγηση, Εθνικές πολιτικές, Κουλτούρα

Νικηφορίδου, Ζ. (2011). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση της αντίληψης και την αξιοποίηση εννοιών των εφαρμοσμένων μαθηματικών σε μικρά παιδία: η έννοια του ρίσκου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26805)

Λέξεις κλειδιά: Λήψη αποφάσεων, Αντίληψη ρίσκου, Πιθανολογική σκέψη παιδιών, Χρήση νέων τεχνολογιών, Προσχολική ηλικία, Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Μαυρομμάτη, Μ. (2011). Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26037)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ηλεκτρονικό παιχνίδι, Διαπολιτισμική αγωγή, Ηλεκτρονική μάθηση, Επιστημονικά παιχνίδια, Διδακτική της ιστορίας, Ιστορία, Έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό, Κοινότητες πρακτικής, Θεωρία δραστηριοτήτων

2010

Κουτρουβίδης, Π. (2010). Σχολείο και έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19746)

Λέξεις κλειδιά: Σχολικές επιδόσεις, Σχολική αποτυχία, Σχολική διακοπή, Έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, Εκπαίδευση πρώην χρηστών, Μεταβατικά Σχολεία, Οικογένεια και χρήστες

Σελίδες