Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2009

Ανυφαντή, Γ. (2009). Το επιστημονικό και τεχνολογικό μουσείο ως " κείμενο ": εκπαιδευτική και επικοινωνιακή ανάλυση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27378)

Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, Επιστημονικό μουσείο, Επιστημονικό κέντρο, Επιστημονικό έκθεμα, Κοινωνική σημειωτική, Παιδαγωγικές πρακτικές, Θεωρία πολιτισμικών κωδίκων, Κοινωνιολογία εκπαίδευσης

Πεδιαδίτης, Α. (2009). Η εκπαιδευτική έρευνα ως αντικείμενο μελέτης και ως πεδίο κοινωνικών αναπαραστάσεων του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/18783)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική έρευνα, Εκπαιδευτικοί ερευνητές, Επαγγελματική ανάπτυξη, Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Έρευνα, Δράση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχολική κουλτούρα

Μακρή, Α. (2009). Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26330)

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ασύγχρονη επικοινωνία, Συμμετοχικός ιστός, Αναστοχασμός, Διάδραση, Συνεργασία, Εκπαιδευτική τεχνολογία

Φράγκου, Ό. (2009). Η μαθησιακή διαδικασία κατά την επεξεργασία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27816)

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Τεχνολογικά υποστηριζόμενη γλωσσική εκμάθηση, Αρχαία ελληνική, Μαθησιακή διαδικασία, Γλωσσική καθοδήγηση, Ανοιχτά υπολογιστικά εργαλεία, Επεξεργασία κειμένου, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Έρευνα σχεδιασμού

Μπουραντάς, Ό. (2009). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: η αξιολόγηση και η ανάλυση εκπαιδευτικού λογισμικού για το γλωσσικό μάθημα (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19026)

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ΤΠΕ, Εκπαίδευση, Γλώσσα

Τσιβάς, Α. (2009). Διδακτική της ιστορίας: η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/20560).

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ιστορία, Διδακτική ιστορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ΤΠΕ

2008

Πολυχρονόπουλος, Μ. (2008). Παράγοντες ψυχικής υγείας του Έλληνα δασκάλου και η σχέση τους με την επαγγελματική εξουθένωση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25545)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Δημογραφικά δεδομένα ελλήνων εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παράγοντες ψυχικής υγείας, Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, Άγχος εκπαιδευτικών

Ντίνου, Μ. (2008). Η διαχρονική πορεία του αρχαίου ελληνικού μύθου στο θέατρο: από το κείμενο στη <<Νέα Κοινωνική Σκηνή>> (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24576)

Λέξεις κλειδιά: Μύθος, Διακειμενικότητα, Αρχέτυπα, Σύμβολα, Κείμενα, Παραστάσεις, Θεατές, Νέα Κοινωνική Σκηνή

Μωραΐτη, Ε. (2008). Η εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων. Αισθητικές ψυχολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις και προοπτικές (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16083)

Λέξεις κλειδιά: Έννοιες οπτικές, Ερμηνευτική, Κριτική, Σκέψεις οπτικές, Τέχνη αφηρημένη, Σκέψεις αφαιρετικές, Κατανόηση οπτική, Αναπαραστάσεις, Εμπειρίες

Καραούλας, Α. (2008). Έλληνες διδάσκαλοι και σπουδαστές στην ακαδημία του Μονάχου τον 19ο αιώνα (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25865)

Λέξεις κλειδιά: Θείρσιος Φρειδερίκος, Διαθήκες Ελλήνων στη Βαυαρική Ακαδημία, Έλληνες μαθητές και φοιτητές στο Μόναχο

Σελίδες