Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2008

Πολυχρονόπουλος, Μ. (2008). Παράγοντες ψυχικής υγείας του Έλληνα δασκάλου και η σχέση τους με την επαγγελματική εξουθένωση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25545)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Δημογραφικά δεδομένα ελλήνων εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παράγοντες ψυχικής υγείας, Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, Άγχος εκπαιδευτικών

Ντίνου, Μ. (2008). Η διαχρονική πορεία του αρχαίου ελληνικού μύθου στο θέατρο: από το κείμενο στη <<Νέα Κοινωνική Σκηνή>> (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24576)

Λέξεις κλειδιά: Μύθος, Διακειμενικότητα, Αρχέτυπα, Σύμβολα, Κείμενα, Παραστάσεις, Θεατές, Νέα Κοινωνική Σκηνή

Μωραΐτη, Ε. (2008). Η εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων. Αισθητικές ψυχολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις και προοπτικές (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16083)

Λέξεις κλειδιά: Έννοιες οπτικές, Ερμηνευτική, Κριτική, Σκέψεις οπτικές, Τέχνη αφηρημένη, Σκέψεις αφαιρετικές, Κατανόηση οπτική, Αναπαραστάσεις, Εμπειρίες

Καραούλας, Α. (2008). Έλληνες διδάσκαλοι και σπουδαστές στην ακαδημία του Μονάχου τον 19ο αιώνα (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25865)

Λέξεις κλειδιά: Θείρσιος Φρειδερίκος, Διαθήκες Ελλήνων στη Βαυαρική Ακαδημία, Έλληνες μαθητές και φοιτητές στο Μόναχο

Φραγκούλης, Γ. (2008). Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση της εκπαιδευτικής ανισότητας και μαθηματική επίδοση (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19296)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικές ανισότητες, Επίδοση, Αναγνωστική ικανότητα, Κοινωνιογλωσσικοί κώδικες, Πολιτισμική οικείωση, Εκπαιδευτικοί, Αντιλήψεις και πρακτικές

Χατζημιχαήλ, Σ. (2008). Διδασκαλία και πραγμάτωση αξιών στο σύγχρονο σχολείο: εμπειρική έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27239)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διδασκαλία αξιών, Δημοτικό σχολείο, Εμπειρική έρευνα

Πλιόγκου, Β. (2008). Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/18883)

Λέξεις κλειδιά: Μονογονεϊκές οικογένειες, Εκπαιδευτική επιτυχία, Βιώματα, Απόψεις μονών μητέρων και πατέρων, Μαθητές δημοτικού, Άγαμα ενήλικα τέκνα, Ποιοτική κοινωνική έρευνα, Κριτική φεμινιστική εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία, Επίδραση σειράς παραγόντων, Όχι μονογονεϊκότητα αυτή καθ' αυτή

Δώσσας, Α. (2008). Η θέση του ξένου στο μύθο. Το παράδειγμα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και οι διαπολιτισμικές προεκτάσεις (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15935)

Λέξεις κλειδιά: Αποδοχή, Αφομοίωση, Πολιτισμική ετερότητα, Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική, Πολυπολιτισμικότητα, Μύθοι, Ξένοι

Νικολαΐδου, Σ. (2008). Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στoν πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η αγγλοσαξωνική και η ελληνική εμπειρία (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23982)

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΤΠΕ, Λογοτεχνία, Διδασκαλία, Νέες τεχνολογίες, Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Δημιουργική γραφή

Παρασκευάς, Α. (2008). Μελέτη της εφαρμογής διαδικτυακής εικονικής τάξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19379)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Υβριδικό μοντέλο μάθησης, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική μάθηση, Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, Μοντέλα ανάλυσης περιεχομένου Murphy & Henri, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη κατασκευή χάρτη στη γεωγραφία, Εναλλακτικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών στα ρευστά, Φυσική, Γεωγραφία

Σελίδες