Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2018

Χριστόπουλος, Γ. (2018). Ιστορική παιδεία και εθνική διαπαιδαγώγηση: αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για το μάθημα της Ιστορίας (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42560)

Λέξεις κλειδιά: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μάθημα της ιστορίας, Ιστορική Παιδεία - Εθνική Διαπαιδαγώγηση, Ιστορία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί

Κασσελούρη, Β. (2018). Ανάπτυξη πολυμεσικού εργαλείου για τη μελέτη της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλίμα της Ελλάδας του 21ου αιώνα: προεκτάσεις του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Διδακτορική  Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43056)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτροπαραγωγή, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ενεργειακή πολιτική

Καραγιάννης, Ι.(2018). Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle με βάση το μαθήτυπο υποστηριζόμενος από αλγόριθμο εξόρυξης δεδομένων: εφαρμογή στη διδασκαλία του διαδικαστικού προγραμματισμού (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43028)

Λέξεις κλειδιά: Προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα, Μαθήτυπος, Σύστημα διαχείρισης μάθησης, Αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου, Προσαρμοστική παρουσίαση περιεχομένου, Προσαρμοστική πλοήγηση, Εξόρυξη δεδομένων

Δόκου, Μ. (2018). Διερεύνηση τακτικών-τρόπων βελτίωσης του έργου των σχολικών συμβούλων στην Ελλάδα με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42794)

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Σχολικοί σύμβουλοι, Ψηφιακό Σχολείο, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Κουράκος, Ν. (2018). Διαδικτυακά και άλλα ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία της τεχνολογίας (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43134)

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, Τεχνολογικά εργαλεία, Εκπαίδευση, Μαθησιακά στυλ, Γνωσιακοί χάρτες, Ψηφιακή επιμέλεια περιεχομένου

2017

Καλαματιανού, Μ. (2017). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της εικαστικής αγωγής των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41351). 

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική αγωγή, ΤΠΕ, Έρευνα δράσης, Εκπαιδευτικό λογισμικό εικαστικών, Εικαστική καλλιέργεια, Έργα ζωγραφικής τέχνης, Δημοτικό σχολείο, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λούμος, Η. (2017). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση: στάσεις και αντιλήψεις φιλολόγων (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41408)

Λέξεις κλειδιά: Στάσεις, Αρχαία ελληνικά, ΤΠΕ, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φιλόλογοι

Μπούρας, Α. (2017). Επιδράσεις της διαθεματικότητας στις ικανότητες των μαθητών και τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών: στάσεις των εκπαιδευτικών (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41198). 

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, Ικανότητες μαθητών, Επαγγελματικές δεξιότητες εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές

Σπετσωτάκη, Ρ. (2017). Η αξιολόγηση των βιβλίων φυσικής αγωγής της Ε + ΣΤ΄ δημοτικού εκπαιδευτικού και μαθητή (Διδακτορική  Διατριβή,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40591). 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση βιβλίων Φυσικής Αγωγής, Βιβλίο φυσικής αγωγής μαθητή, Βιβλίο φυσικής αγωγής εκπαιδευτικού, Περιεχόμενο βιβλίων, Επίτευξη στόχων, Δομή και οργάνωση, Παρουσίαση και εικονογράφηση, Επιμόρφωση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Φυσική αγωγή

Στύλα, Δ. (2017). Η διδακτική μέθοδος project στο μάθημα της λογοτεχνίας: ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40030). 

Λέξεις κλειδιά: Project, Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κοινωνικές δεξιότητες

Σελίδες