Αρχέτυπα

Η διαχρονική πορεία του αρχαίου ελληνικού μύθου στο θέατρο: από το κείμενο στη <<Νέα Κοινωνική Σκηνή>>

Ντίνου, Μ. (2008). Η διαχρονική πορεία του αρχαίου ελληνικού μύθου στο θέατρο: από το κείμενο στη <<Νέα Κοινωνική Σκηνή>> (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/24576)

Εγγραφή στο RSS - Αρχέτυπα