«Η γη μου, το παρόν και το μέλλον μου;»

Το παρόν σενάριο αφορμάται από το πρόβλημα της έλλειψης «πράσινου» στους αστικούς οικισμούς και τις άμεσες ορατές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων. Μέσα από προβληματισμό για την  υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, έρευνα και αυθεντικές διαδικασίες μάθησης οι μαθητές επιχειρούν έναν γόνιμο, αναστοχαστικό διάλογο μεταξύ τους, με τους εκπαιδευτικούς, με φορείς της τοπικής κοινωνίας με κάθε άνθρωπο που αισθάνεται υπεύθυνος να προστατέψει τη φύση, «το μεγάλο σπίτι» όλων μας.
Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Γ´ Γυμνασίου