Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα

Κουμέντος, Ι. (2020). Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 177-187. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3434

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2020