Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του.

Τα κίνητρα που οδήγησαν στην επιλογή τού συγκεκριμένου θεματικού άξονα μπορούν να διακριθούν σε κίνητρα που προκύπτουν από το ίδιο το θέμα, κίνητρα στοχευμένα στον εκπαιδευτικό και κίνητρα στοχευμένα στους μαθητές.

Κίνητρα που προκύπτουν από το ίδιο το θέμα:

Ο Αλέξανδρος και τα επιτεύγματά του αποτελεί διαχρονικά ένα ιδιαίτερα προσφιλές θέμα.

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α´ Γυμνασίου