Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΕΛΟ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Περιγραφή του σεναρίου

Η διδακτικό αυτό σενάριο προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία της ζωγραφικής, επικεντρώνοντας την προσοχή στην εικαστική αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού.

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Β´ Γυμνασίου