Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης