Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: η ερώτηση του μαθητή