Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο

Αντωνοπούλου, Κ. (2011) Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25183)