Ανακοινώσεις

18.02.2016
Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ ολοκλήρωσε και παρουσίασε, τον Ιανουάριο 2016, την ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση του 2015 με τίτλο "Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014". Στην Έκθεση αναλύεται το διεθνές (ΟΟΣΑ – ...
25.01.2016
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αποσκοπώντας στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη διείσδυση της συνεργατικής πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, ολοκλήρωσε μία σειρά ενημερωτικών δράσεων, διοργανώνοντας συναντήσεις εργασίας (workshops) για στοχευμένες ομάδες χρηστών...
25.11.2015
Σε μια εποχή που το ψηφιακό περιεχόμενο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό στον χώρο της εκπαίδευσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Μαθησιακής Ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ), διοργάνωσε ημερίδα με θέμα "Παρουσίαση και τρόποι...
15.11.2015
Ολο το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και ομιλίες) της ημερίδας "Παρουσίαση και τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, είναι πλέον ανοικτά διαθέσιμο στο Αποθετήριο Ήλιος...
27.10.2015
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Μαθησιακής Ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Παρουσίαση και τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ". Η...

Σελίδες