Θεματικοί Χάρτες

Η διαδικασία δημιουργίας ενός θεματικού χάρτη είναι απλή. Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1

Εντοπίστε σχετικό περιεχόμενο από τις πηγές και συλλογές του ΕΚΤ

2

Συμμετέχετε σε κάποια υπάρχουσα ομάδα συνεργασίας ή δημιουργήστε μια νέα μέσα από την πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω (το βήμα αυτό είναι προαιρετικό αλλά ιδιαίτερα χρήσιμο)

3

Δημιουργήστε ένα θεματικό χάρτη μέσα από τη σχετική πλατφόρμα

4

Δημοσιεύστε το θεματικό χάρτη που δημιουργήσατε ώστε να μπορούν να τον προσπελάσουν οι επισκέπτες της Διαδικτυακής πύλης ΜΗΤΙΔΑ