Πηγές ΕΚΤ

Για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου με την πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ακόλουθες πηγές περιεχομένου του ΕΚΤ.

Διδακτορικές Διατριβές

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Περισσότερα

Πύλες Αναζήτησης Περιεχομένου

OpenArchives.gr: Η μεγαλύτερη ελληνική διαδικτυακή πύλη αναζήτησης έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου

Το OpenArchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλετρονικού (EKT) αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών. Στον ίδιο στρατηγικό στόχο, της συσσώρευσης και διάχυσης περιεχομένου, εντάσσεται και η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης SearchCulture.gr, του Ελληνικού Συσσωρευτή Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εθνικού Παρόχου για την Europeana.

Στο OpenArchives.gr ο χρήστης πραγματοποιεί, από ένα σημείο, αναζήτηση στη γκρίζα βιβλιογραφία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (διδακτορικά, μεταπτυχιακές εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό, κ.ά.), σε επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων, ερευνητικές δημοσιεύσεις και αρχεία, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών όπως τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΤ αίρει για τον χρήστη τους περιορισμούς αναζήτησης και πρόσβασης σε περιεχόμενο που βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιδρυματικά αποθετήρια και συλλογές στο διαδίκτυο.

Περισσότερα

SearchCulture.gr: Μία πύλη αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου

Το SearchCulture.gr είναι ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση. Μέσω της υποδομής SearchCulture.gr, το ΕΚΤ είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana.

Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας φορέων πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του κάθε φορέα. Το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρχαιολογικά μνημεία, ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, λαογραφικά αντικείμενα και κειμήλια, έργα καλών τεχνών, θρησκευτικά έργα τέχνης, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και βιβλία. Διατίθεται με άδειες χρήσης που έχουν ορίσει οι φορείς, όπως ανοικτές άδειες Creative Commons ή άλλες άδειες σε συμφωνία με τους όποιους περιορισμούς θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περισσότερα

Αποθετήρια και Ψηφιακές Συλλογές

Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη

Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Ακρόπολης.

Περισσότερα

Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Στο εκπαιδευτικό αποθετήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μπορείτε να βρείτε υλικό και ιδέες για εκπαιδευτικές δράσεις, που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, οικογένειες καθώς και ΑμεΑ, και αφορούν στη μόνιμη συλλογή αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις του μουσείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο υλικό ως είναι ή να το προσαρμόσετε στις ανάγκες της ομάδας σας. Επίσης, θα βρείτε υλικό και ιδέες που σχετίζονται με τις μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης από φορείς που συνεργάζονται με το μουσείο και χρησιμοποιούν τις μουσειοσκευές του.

Περισσότερα

Αποθετήριο Θεόφραστος του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

Το Αποθετήριο Θεόφραστος περιλαμβάνει την πλειονότητα του επιστημονικού έργου του ΙΜΔΟ από την ίδρυσή του (1944) έως σήμερα, σε ψηφιακή μορφή και με ανοιχτή διαδικτυακή πρόσβαση. Οι συλλογές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων κυρίως της Δασικής Επιστήμης. Ο μελετητής έχει πρόσβαση σε επιστημονικά και εκλαϊκευμένα άρθρα, μελέτες, γκρίζα βιβλιογραφία, φωτογραφίες και χάρτες. Εκτός από την επιστημονική του αξία, ο Θεόφραστος αποτελεί ταυτόχρονα μέρος της περιβαλλοντικής παράδοσης του τόπου μας καθώς αποτυπώνει τις εξελίξεις που συντελoύνται στον Ελλαδικό χώρο και οφείλονται τόσο σε ανθρωπογενείς όσο και σε φυσικούς παράγοντες, βοηθώντας στην κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων.

Περισσότερα

Αποθετήριο Πανδέκτης του Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι συλλογές περιέχουν πληροφορίες για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στο δικτυακό τόπο του ΠΑΝΔΕΚΤΗ μπορείτε να επισκεφθείτε τις ολοκληρωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ψηφιακές συλλογές, να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και να χρησιμοποιήσετε τα τεκμήρια που διατίθενται ελεύθερα.

Περισσότερα

Αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα παρουσιάζει ένα μοναδικό έργο τέχνης που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Το αποθετήριο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Το αποθετήριο συμπληρώνει τον δικτυακό τόπο www.parthenonfrieze.gr για την ψηφιακή αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα, και απευθύνεται τόσο στους ειδικούς επιστήμονες όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Περισσότερα

Αποθετήριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών

Το αποθετήριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, αποτελεί έναν δικτυκό τόπο στον οποίο αναρτώνται και αναδεικνύονται οι δράσεις της ΟΕΕΒ και το περιεχόμενο του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με απώτερο στόχο το υλικό αυτό να συμβάλει στην προαγωγή των βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της πληροφόρησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε υλικό προηγούμενων εκδηλώσεων της ΟΕΕΒ, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, άρθρα, παρουσιάσεις βιβλιοθηκών κά. Ταυτόχρονα, ο τόπος αυτός, αποτελεί τη δικτυακή παρουσία της ΟΕΕΒ, διευκολύνοντας σημαντικά την γνωστοποίηση της ταυτότητάς της, των στόχων της και του ιστορικού της.

Περισσότερα

Αποθετήριο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Το αποθετήριο της ΥΣΜΑ αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου για τη συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά προγράμματα της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Μέσα από τα πρωτογενή τεκμήρια του αρχείου, όπως φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, μπορείτε να προσεγγίσετε τη μορφή και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μνημείων, να αναζητήσετε σε αυτά τα ίχνη των φθορών και των ανθρώπινων επεμβάσεων και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης.

Περισσότερα

Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού

Από το έτος ίδρυσής του και όσο λειτουργεί το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, ο όγκος του υλικού του αυξάνεται συνεχώς μέσα από τη συγκέντρωση αρχειακών τεκμηρίων. Διαθέτει ήδη έναν πλούσιο αριθμό σε προφορικές μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς. Επίσης, αξιόλογο και πρωτότυπο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, που αποτελείται από δημόσια αρχεία και ιδιωτικές συλλογές. Μέσω του αποθετήριου που αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, δημιουργείται μία βάση δεδομένων η οποία είναι προσπελάσιμη διαδυκτιακά. Δίνεται η δυνατότητα, με την υποστήριξη του Ε.Κ.Τ., στο ερευνητικό κοινό όλου του κόσμου να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο επιστημονικό περιεχόμενο του φορέα, με αποτέλεσμα την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, της προβολής και την ενδυνάμωση της θέσης του. Τέλος, η παροχή του αποθετηρίου εξασφαλίζει στο φορέα την ασφαλή διατήρηση του υλικού και αυξάνει τον κύκλο ζωής του.

Περισσότερα

Αποθετήριο του Παρατηρητήριου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Το Αποθετήριο αποτελεί μέρος του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης. Βασικός του σκοπός είναι η συλλογή, κατηγοριοποίηση,  οργάνωση, διατήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη ποικίλων κατηγοριών τεκμηρίων που αναφέρονται στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους καθώς και η καταγραφή και προβολή συναφών επιστημονικών μελετών από μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα τεκμήρια που διατηρούνται στο Αποθετήριο περιλαμβάνονται μαρτυρίες, ημερολόγια, αδημοσίευτες ή δημοσιευμένες στατιστικές καταγραφές, θεσμικές ρυθμίσεις, δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα πρωτογενή και δευτερογενή υλικά που συλλέγονται και διατίθενται στη βάση των αρχών για τα πνευματικά δικαιώματα. Η υποδομή Αποθετηρίου διατέθηκε στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αποθετηρίων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μιας ολοκληρωμένης Υπηρεσίας για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου έγκριτων φορέων.

Περισσότερα

Αποθετήριο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών - Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Περιηγηθείτε και εξερευνήστε την πλούσια καλλιτεχνική και διανοητική παραγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Αποθετηρίου είναι να παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο επιστημονικό καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ προς όλους τους ενδιαφερομένους. 

Περισσότερα

Ιδρυματικό αποθετήριο Ήλιος του Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών

Το Αποθετήριο Ήλιος αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο πλούσιο επιστημονικό υλικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το αποθετήριο αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες oργάνωσης και διάθεσης περιεχομένου που ανταποκρίνονται στα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και πρακτικές στην επιστημονική επικοινωνία. Συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού έργου των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ στις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες (Ινστιτούτο Iστορικών ΕρευνώνΙνστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και ΒιοτεχνολογίαςΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας), του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ.) Παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρηση του περιεχομένου. 

Τι περιέχει στις συλλογές του το Αποθετήριο: Ερευνητικά αποτελέσματα, δημοσιεύσεις/άρθρα σε διεθνή περιοδικά, εργασίες ερευνητών, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικά δελτία, πολυμεσικό υλικό (βίντεο), σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, διατίθενται σε ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Περισσότερα

ΤΕΧΝΗ: Ένα Αποθετήριο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας

Περιηγηθείτε σε 6 δεκαετίες πολιτιστικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή αναδύεται μέσα από το αρχείο της "ΤΕΧΝΗΣ" Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας. Το αποθετήριο περιέχει τεκμήρια που αναδεικνύουν τις πρωτοποριακές δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΤΕΧΝΗ για τη Μουσική, το Θέατρο, τις Εικαστικές Τέχνες, τη Λογοτεχνία, το Χορό και την Αρχιτεκτονική.

Περισσότερα

Το σεντούκι των e-στοριών

Το σεντούκι των e-στοριών είναι ένα ψηφιακό αποθετήριο προφορικών προσωπικών αφηγήσεων με θέμα την τοπική ιστορία της περιοχής των Σερρών. Δημιουργήθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών με στόχο τη διάσωση της άγραφης πολιτιστικής κληρονομιάς και περιλαμβάνει κυρίως βιντεάκια μικρής διάρκειας και προφορικές αφηγήσεις.

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικού, μορφωτικού επιπέδου μπορούν να συνεισφέρουν με τη δική τους προσωπική ιστορία ή με την ιστορία ενός αγαπημένου προσώπου.

Περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΔΒΜ

Ένα αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου που συγκεντρώνει περισσότερα από 2.965 τεκμήρια. Ο επισκέπτης του αποθετηρίου, με μία απλή αναζήτηση, μπορεί να εντοπίσει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προσχολική αγωγή, τη δια βίου μάθηση και την ειδική αγωγή. Στον φιλόξενο τόπο του αποθετηρίου, ο επισκέπτης μπορεί επίσης να διαβάσει μελέτες και εκθέσεις, να ξεφυλλίσει βιβλία και εγχειρίδια, να δει βίντεο και να παρακολουθήσει παρουσιάσεις από ημερίδες και συνέδρια.

Το υλικό που φιλοξενείται στο αποθετήριο που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καιΗλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) παρήχθη στο πλαίσιο των Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ μέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) & του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Περισσότερα

Ψηφιακό αποθετήριο "Εργάνη"

Το αποθετήριο «Εργάνη» αναδεικνύει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει 200 χρόνια τοπικής ιστορίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το πλούσιο αρχειακό υλικό της «Εργάνης» αναδεικνύει τις πολιτικές εξελίξεις, την πρότυπη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα της αστικής τάξης της Λέσβου του 19ου και 20ου αιώνα. 

Περισσότερα

Ψηφιακό Αρχείο του Σωτήρη Κακίση

Το αποθετήριο του Αρχείου Σωτήρη Κακίση σας ξεναγεί σε πάνω από 30 χρόνια συνομιλιών του ποιητή με σημαντικούς Έλληνες αλλά και ξένους δημιουργούς. Για πολλές δεκαετίες ο Σωτήρης Κακίσης υπέγραφε τις κεντρικές συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα ελληνικά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, συνομιλώντας με προσωπικότητες της Τέχνης και της Επιστήμης, του επιχειρηματικού χώρου και της πολιτικής, καθώς και του αθλητισμού. Στο αποθετήριο θα βρείτε σπάνιο ηχητικό, ζωγραφικό, φωτογραφικό, χειρόγραφο και βίντεο υλικό από εξίσου σπάνιες πια, στιγμές και εκπομπές της ιδιωτικής (και περιθωριακής) ελληνικής ραδιο-τηλεόρασης.

Περισσότερα

Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο «Ευτέρπη»

Το αποθετήριο «Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο» είναι η μοναδική διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε, να δείτε παρτιτούρες και μαθησιακά αντικείμενα για τη διδασκαλία της μουσικής αγωγής. Κάθε τραγούδι παρουσιάζεται σε μουσική σημειογραφία (musescore ή finale) και συνοδεύεται από σύγχρονα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Στην «Ευτέρπη» περιλαμβάνονται τραγούδια από ιστορικές πηγές και μουσικές ανθολογίες του 19ου και 20ου αιώνων καθώς και παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια τα οποία αποτελούν ευγενική συνεισφορά συνθετών και αξιόλογων μουσικολόγων – εκπαιδευτικών.

Περισσότερα

Επιστημονικά Περιοδικά

Open Schools Journal for Open Science

Το Open Schools Journal for Open Science το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό περιοδικό σχεδιασμένο με τις προδιαγραφές ενός κανονικού επιστημονικού περιοδικού που απευθύνεται σε μαθητές. Το περιοδικό δέχεται πρωτότυπες εργασίες που γράφονται από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους και καλύπτουν θεματικές από όλο το φάσμα της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημοσιεύσουν τα επιστημονικά δεδομένα που παράγονται κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των σχολικών τους projects, τα αποτελέσματα αυτών και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

Τα άρθρα εξετάζονται από επιστήμονες και καθηγητές και δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της Ανοικτής Επιστήμης, της αξίας των δεδομένων και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και μαθαίνουν περισσότερα για τη σημασία της υποστήριξης της γνώμης τους. Μέχρι στιγμής στο αρχείο του περιοδικού είναι ήδη διαθέσιμα 3 τεύχη που παρέχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 59 άρθρων, ενώ τον Οκτώβριο πρόκειται να δημοσιευτεί και το τέταρτο τεύχος του περιοδικού.

Περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η «Ανοικτή Εκπαίδευση» δημοσιεύει θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα στα αντικείμενα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επίσης δημοσιοποιεί κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων, μεταφράσεις κειμένων, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα παρουσιάζει εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία της Ελληνικής και ξένης επιστημονικής κοινότητας.

Περισσότερα

Διάλογοι!

Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή, οι Διάλογοι! φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα φόρουμ διεπιστημονικής επικοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση. 

Περισσότερα

Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Επιστημονική Επετηρίδα είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό που αντικατοπτρίζει όλα τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος και ερευνητών από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τμήμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  και από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το περιοδικό είναι, επίσης, ανοιχτό σε νέες φωνές ερευνητών οι οποίοι αποπεράτωσαν πρόσφατα τη διδακτορική τους διατριβή ή καταθέτουν άρθρα με νέες αδημοσίευτες έρευνες.

Περισσότερα

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Το περιοδικό ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ είναι το επίσημο περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ). Απευθύνεται, κυρίως, στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση.

Περισσότερα

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» εκδίδεται από τα μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Περισσότερα

Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού

Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διεπιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, να καταστεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Το περιοδικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποτελεί εξαμηνιαία ηλεκτρονική επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και μελέτες στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, με διπλή ανώνυμη κρίση, καθώς επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα εκδόσεων και σημαντικών γεγονότων. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.Α.).

Περισσότερα

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης ανοικτής πρόσβασης του περιοδικού Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίων

Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση / Conference in Open & Distance Education διοργανώνεται και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2001 και μετά το συνέδριο πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια. Μέχρι το 2007 τα πρακτικά δημοσιεύονταν σε έντυπη μορφή, ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή ελεύθερα προσπελάσιμα στην πλατφόρμα του ΕΚΤ (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/issue/archive). Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε το 10ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Διαμορφώνοντας από Κοινού το Μέλλον της Εκπαίδευσης» με τέσσερις τόμους πρακτικών κι 78 άρθρα εισηγήσεων χωρισμένα σε δύο μέρη. Στο μέρος A / section A όπου παρουσιάζονται θεωρητικά, επιστημονικά, ερευνητικά άρθρα και στο μέρος Β / section B συμπεριλαμβάνονται άρθρα που αναφέρονται σε εφαρμογές, εμπειρίες, καλές πρακτικές περιγραφές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θέματα προς διάλογο και συζήτηση.

Περισσότερα

Διεπιστημονικό Διεθνές Συνέδριο "Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού"

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί με τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και Πολυτεχνείου Κρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεργάστηκαν για το σκοπό μίας συλλογικής έκδοσης πρακτικών με σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στα θέματα παιδιού και χώρου, επιδιώκοντας τη δυναμική ώσμωση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θεωρίας και πράξης, θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών

Περισσότερα

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας. Η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων βοηθά σημαντικά στη διάχυση της γνώσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατης βασικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, όπως επίσης και ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας. Επιπλέον κατά την διάρκεια του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέλος παρουσιάζονται νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Κατάλογοι Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Κατάλογος βιβλιοθήκης της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d’ Arc

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Μουσική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Μουσική Βιβλιοθήκη Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Ο κατάλογος της Δημοτικής βιβλιοθήκης Συκεών - Παιδική Βιβλιοθήκη "Αντώνης Σαμαράκης"

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Ο κατάλογος της παιδικής βιβλιοθήκης του Δήμου της Πρέβεζας

Ο κατάλογος της παιδικής βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Παιδική Βιβλιοθήκη ΟΠΑΝΔΑ Σταθμού Λαρίσης

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Δήμου Άργους Μυκηνών

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος εδώ

Διαδραστικές Εφαρμογές

H ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε μια εφαγμοή που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το ΕΚΤ.

Περισσότερα

Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης

Μέσα από εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης, ο επισκέπτης  γνωρίζει τις διάφορες υποστάσεις της θεάς Αθηνάς και το Μουσείο Ακρόπολης. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης.

Περισσότερα