Τρία νέα επιστημονικά περιοδικά για την εκπαίδευση εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας eJournals του ΕΚΤ

14.07.2022

Τρία νέα επιστημονικά περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το εκδοτικό περιβάλλον eJournals εμπιστεύτηκαν η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για να εκδίδουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τα επιστημονικά περιοδικά τους.

Η υπηρεσία eJournals για την έκδοση και τη φιλοξενία περιοδικών απευθύνεται σε επιστημονικούς εκδότες, σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, σε λαογραφικά ιδρύματα και σε πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέτουν την επιστημονική τους παραγωγή με Ανοικτή Πρόσβαση. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας οι συνεργαζόμενοι εκδότες μπορούν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα νέο επιστημονικό περιοδικό και να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο και συνεχώς εξελίξιμο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 70 περιοδικά και περισσότερα από 18.000 άρθρα.

Ανατρέχοντας στο διαδικτυακό περιβάλλον του επιστημονικού περιοδικού «ADULT EDUCATION Critical Issues» που εκδίδει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν άρθρα που συμβάλουν στην προώθηση των ιδεών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το περιοδικό «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση» του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) φιλοδοξεί να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Το περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» που εκδίδει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/27722.