Τρεις νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ

23.12.2021

Σε τρεις νέες εκδοτικές συνεργασίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), διευρύνοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας ePublishing. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ) και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), είναι οι νέοι φορείς που αξιοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ, διαθέτοντας με άμεσο και φιλικό τρόπο, έγκριτο λαογραφικό, ιστορικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26890