Τραγούδια και χοροί της Θράκης

Στον χάρτη αυτό παρουσιάζονται παραδοσιακά τραγούδια και χοροί της Θράκης

Θεματική ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου