Θεματική ενότητα 2, Μάθημα #1: εκπαιδευτικό σενάριο "Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης"

Θεματική ενότητα: 
Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός