Τα σύμβολα του έθνους: ο ελληνικός εθνικός ύμνος

Η θεωρητική προσέγγιση του σεναρίου βασίζεται στη μάθηση μέσω της καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης και θα εφαρμοστεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Το σενάριο θα εκταθεί – υπό τη μορφή διδακτικής ενότητας – σε 6 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα επιμεριστούν στα τρία διδακτικά αντικείμενα και θα οδηγήσουν σε ένα τελικό προϊόν που θα περιλαμβάνει, βίντεο, εικαστικό κολάζ και συγγραφή διαλόγου (προτεινόμενο θέμα: «Ο Σολωμός συνομιλεί με το Μάντζαρο»). 

Θεματική ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Γ´ Γυμνασίου