Τα σχολικά βιβλία από τον 19ο αιώνα μέχρι τη μεταπολίτευση, διαθέσιμα τώρα στο Διαδίκτυο

16.03.2016

Μία πλούσια ψηφιακή συλλογή σχολικών εγχειριδίων του παρελθόντος είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://e-library.iep.edu.gr του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Παλαιά σχολικά βιβλία, προγράμματα σπουδών και πρακτικά εκπαιδευτικών φορέων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως και τις αρχές του 1980, ψηφιοποιήθηκαν, καθίστανται προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου και διασώζονται για τις επόμενες γενιές.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/19667