Το σχολείο που ανοίγει στην κοινότητα και οι χωρικές μεταβάσεις στα σχολικά κτίρια

Καρέκου, Ζ. (2018). Το σχολείο που ανοίγει στην κοινότητα και οι χωρικές μεταβάσεις στα σχολικά κτίρια. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1412.

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2018