Ψηφιακά διαθέσιμη η έκδοση «Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια» στην αραβική γλώσσα

29.05.2023

Το ψηφιακό περιβάλλον της υπηρεσίας eBooks του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αξιοποιεί ο εκδοτικός οίκος ΑΤΩΝ για να διαθέσει στο ευρύτερο κοινό την έκδοση «Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια: Το Όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για ένα Καθολικό Πνευματικό Κέντρο» του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου, στην αραβική της μετάφραση. Έτσι, στην πλατφόρμα ebooks.epublising.ekt.gr του ΕΚΤ φιλοξενούνται πλέον τέσσερις εκδόσεις του εκδοτικού οίκου ΑΤΩΝ, με θέματα σχετικά με το ελληνικό βιβλίο από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Στην έκδοση για το Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια, η οποία περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, αποτυπώνονται συνοπτικά οι σχέσεις των Ελλήνων με τους λαούς της Ανατολής, Αιγύπτιους και Πέρσες, εκτίθεται αδρομερώς η κατακτητική πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς ανατολάς και αναδεικνύεται η προσωπικότητά του, δεδομένα που τροφοδότησαν ένα διαχρονικό αφήγημα για τα έργα και τις ημέρες του.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/29107