Πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και τέχνης: Ένας νέος τρόπος ανακάλυψης περιεχομένου στο SearchCulture.gr

21.12.2021

Το SearchCulture.gr, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, εγκαινιάζει έναν προσωποκεντρικό τρόπο εξερεύνησης των ψηφιακών συλλογών που συγκεντρώνει, με βάση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε ως δημιουργοί, είτε ως αναφερόμενες οντότητες στα μεταδεδομένα των τεκμηρίων. Μέσα από αυτή τη νέα λειτουργικότητα, για πρώτη φορά διασυνδέεται σε τέτοια έκταση, και είναι προσβάσιμα από ένα σημείο, το έργο και τα τεκμήρια που αφορούν 8.000 προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας και τέχνης, τεκμήρια τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά ψηφιακά αρχεία.

Η νέα λειτουργικότητα έχει σχεδιαστεί με χρηστοκεντρικό σκεπτικό και καλαίσθητη διεπαφή. Προσφέρει διττό τρόπο αναζήτησης σε πρόσωπα:  ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει σημαντικά πρόσωπα και να εντοπίσει το σύνολο των τεκμηρίων στο SearchCulture.gr των οποίων τα πρόσωπα είναι δημιουργοί, δηλαδή εικαστικά έργα, μουσικά, θεατρικά ή έργα λόγου που δημιούργησαν, ή στα οποία υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο αυτό, δηλαδή φωτογραφίες, έγγραφα, πορτραίτα, αναφορές σε κείμενα, κ.ά. Υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες παρουσίασης των αποτελεσμάτων και φίλτρα, για να εστιάσει όσο θέλει ο χρήστης την αναζήτηση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26902