Το περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων διαθέσιμο στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ

01.02.2022

Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό που τοποθετείται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ePublishing που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το ADULT EDUCATION Critical Issues είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (EEEE). Το περιοδικό εκδίδεται δυο φορές τον χρόνο, δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα και στοχεύει στην ενθάρρυνση του επιστημονικού και διεπιστημονικού διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων.

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες του χώρου από όλο τον κόσμο και ενθαρρύνει συνεισφορές που αφορούν νέες εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το περιοδικό επικεντρώνεται στον βασικό όρο Κρίσιμα Ζητήματα που αντικατοπτρίζει τον στρατηγικό στόχο να αναπτυχθεί ένας κριτικός διάλογος μεταξύ εκπαιδευτών ενηλίκων για κρίσιμα ζητήματα που αμφισβητούν στερεότυπες αντιλήψεις και ανοιχτά ερωτήματα που συμβάλλουν στην προώθηση ιδεών και αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με έμφαση στον κριτικό προβληματισμό και τη μάθηση για αλλαγή. Μελετήστε το πρώτο τεύχος του περιοδικού και μάθετε περισσότερα για την ιστορία και η επιστημονική επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3GmDCZM.