Το περιοδικό «Θεάτρου Πόλις» προστίθεται στον πλούσιο εκδοτικό κατάλογο της υπηρεσίας eJournals του ΕΚΤ

01.09.2022

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την ηλεκτρονική έκδοση, φιλοξενία και διάθεση του περιοδικού «Θεάτρου Πόλις» που καλύπτει πεδία διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για το θέατρο, τις τέχνες και τον πολιτισμό στην Ελλάδα και διεθνώς.

Tο περιοδικό Θεάτρου Πόλις που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο κοινό μέσω της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals που αναπτύσσει το ΕΚΤ, έχει στόχο να αποτελέσει τον (ηλεκτρονικό) τόπο μιας «πόλης», μιας θεατρικής κοινωνίας, η οποία συγκροτείται βάσει του θεάτρου ως κοινώς επιδιωκόμενου «αγαθού» και ταυτόχρονα βάσει της επιδίωξης του κοινού αγαθού μέσω του θεάτρου και των τεχνών.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση, τη φιλοξενία και τη διάθεση του περιοδικού. Tο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι υπεύθυνο για την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου της εκάστοτε επιστημονικής έκδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/27816