Παρθενώνας: ένας ναός για την Αθηνά, το σύμβολο μιας πόλης

Η αρχική ιδέα και τα κίνητρα που οδήγησαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές με χρήση εύχρηστων, εύληπτων, φιλικών και κατάλληλα διαμορφωμένων για αυτούς ψηφιακών μέσων τη μορφή και σημασία του Παρθενώνα, του εμβληματικού οικοδομήματος της Ακρόπολης των Αθηνών, και την ένταξή του στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του.

Για τη διδασκαλία στην τάξη και την προετοιμασία των μαθητών/τριών στο σπίτι θα αξιοποιηθούν πλήρως τα παρακάτω αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης:

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α´ Γυμνασίου