Παιχνίδι και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση

Νικολοπούλου, Κ., & Παπαδοπούλου, Κ. (2008). Παιχνίδι και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 121-139. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18214

Κατηγορία: 
Επιστημονικά Άρθρα
Έτος: 
2008