Παιδαγωγικός Λόγος: Ένα περιοδικό εκπαιδευτικού προβληματισμού διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

29.10.2021
Το ψηφιακό περιβάλλον της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εμπιστεύθηκε το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση».
 
Ο «Παιδαγωγικός Λόγος» επιχειρεί να αποτελέσει μια διεπιστημονική ερευνητική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου, με αναφορά στον διάλογό τους με τις Επιστήμες της Ζωής, με άξονα και απόληξη την αγωγή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. Παράλληλα, η θεματολογία του περιοδικού επεκτείνεται σε προσεγγίσεις φιλοσοφικού, θεολογικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού προσανατολισμού, κυρίως όταν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγωγή του ανθρώπου.
 
Με αφορμή τη νέα αυτή εκδοτική συνεργασία του EKT με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προτρέπουμε να μελετήσετε το νέο τεύχος του περιοδικού που μόλις κυκλοφόρησε. Το νέο τεύχος του περιοδικού, που διατίθεται διαδικτυακά, εστιάζει στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα αλλά και απαιτητικά σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα.
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26592