Οι ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη στο SearchCulture.gr

04.01.2021

Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλούσιου και συνάμα πολύπλευρου ψηφιακού του αποθέματος διαθέτει πλέον το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το περιεχόμενο του Ιδρύματος που φιλοξενείται στην υποδομή του SearchCulture.gr είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικές ψηφιακές συλλογές, χαρακτηρίζεται από μορφολογική πολυμορφία και αναδεικνύει πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα των ελληνικών γραμμάτων, της ιστορικής και ναυτικής ιστορίας.

Πρόσφατα, το Ίδρυμα Λασκαρίδη ξεκίνησε την ψηφιοποίηση των σημαντικών αρχείων που διαθέτει στις συλλογές του καθώς και των σπάνιων εκδόσεων από τη βιβλιοθήκη του, με σκοπό σύντομα να δημιουργήσει ένα σημαντικό ψηφιακό απόθεμα που θα εξυπηρετήσει καταρχάς τις ανάγκες των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.  Από αυτά, στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr έχει περιέλθει μέχρι στιγμής, μέρος του ψηφιοποιημένου αρχείου της ιστορικού Ελένης Αντωνιάδου-Μπιμπίκου, καθώς και 27 βιβλία από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, ενώ η ψηφιοποίηση του υλικού προχωρά με ταχείς ρυθμούς και νέο ψηφιακό υλικό θα εμπλουτίζει σταδιακά το SearchCulture.gr. Οι συλλογές αυτές έρχονται να προστεθούν στo ήδή ενδιαφέρον υλικό της συλλογής Travelogues – Με το Βλέμμα των Περιηγητών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24997