Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στο SearchCulture.gr

13.04.2022

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς έγινε με την ένταξη των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στο περιεχόμενο που συσσωρεύεται στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων SearchCulture.gr. Ένας σημαντικός όγκος τεκμηρίων διατίθεται πλέον στο SearchCulture.gr από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων περιλαμβάνουν τα κινητά μνημεία που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 και αριθμούν, προς το παρόν, τα 67.825 τεκμήρια, ενώ θα εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο περιεχόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/27223.