Οι πλούσιες ψηφιακές συλλογές της Ακαδημίας Αθηνών στο SearchCulture.gr

11.07.2020

Η Ακαδημία Αθηνών, ο παλαιότερος ερευνητικός φορέας της χώρας, έχει πολυετή παράδοση στη συλλογή τεκμηρίων και στη μελέτη των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Ένα μεγάλο μέρος του ψηφιακού της αποθέματος, που αριθμεί πάνω από 260.000 τεκμήρια, διατίθεται στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr.

Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε 10 επιμέρους συλλογές, ανά ερευνητικό κέντρο. Χαρακτηρίζεται από θεματική ετερογένεια και μορφολογική πολυμορφία και αναδεικνύει το έργο των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας, που εδώ και περίπου έναν αιώνα είναι αφιερωμένο στην προώθηση των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24487