Οι λίμνες της Ελλάδας

Το μάθημα της Γεωγραφίας οφείλει πέρα των άλλων να αναπτύσσει στους/στις μαθητές/τριες δεξιότητες που απαιτεί το σχολείο του 21ου αιώνα. Το παρόν διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού. Ειδικότερα, θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία του 20ού κεφαλαίου: «Τα βουνά της Ελλάδας», της Β΄ θεματικής ενότητας: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας».

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Ε´ Δημοτικού