Οι λίμνες της Ελλάδας

Το μάθημα της Γεωγραφίας οφείλει πέρα των άλλων να αναπτύσσει στους/στις μαθητές/τριες δεξιότητες που απαιτεί το σχολείο του 21ου αιώνα. Το παρόν διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας της Ε' τάξης του Δημοτικού. Ειδικότερα, θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία του 20ού κεφαλαίου: «Οι λίμνες της Ελλάδας», της Β' θεματικής ενότητας: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας».

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Ε´ Δημοτικού