Οι κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στο νέο τεύχος της «Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών»

05.06.2020

Ψηφιακά διαθέσιμο για ανάγνωση είναι το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», που εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μέσω της πλατφόρμας eJournals.

Στο νέο τεύχος της Επιθεώρησης, θα βρείτε κείμενα (σύντομα ή εκτενή) σχετικά με την πανδημία και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής λόγω της βαθιάς κρίσης που προκλήθηκε. Το τεύχος θα παραμείνει ανοικτό για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση, έτσι ώστε κοινωνικοί και πολιτικοί επιστήμονες να μπορούν να γράψουν και να εκφράσουν την άποψη τους. Όλες και όλοι, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, μπορούν να συνεισφέρουν στον διάλογο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24348