Νέος οδηγός χρήσης του SearchCulture.gr για την ενιαία αναζήτηση σε ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο

07.04.2021

Οι πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου, που παρέχει στους επισκέπτες του, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr παρουσιάζονται στον νέο οδηγό χρήσης του SearchCulture.gr που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Ο οδηγός είναι δομημένος σε δύο ενότητες και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο προσωπικό των φορέων που έχουν ψηφιοποιήσει και διαθέσει τα τεκμήρια των πολιτιστικών τους συλλογών στο SearchCulture.gr. Ο οδηγός είναι επίσης χρήσιμος σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ιστορικούς και σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ενιαίες αναζητήσεις στο φάσμα των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών της χώρας.

Στην πρώτη ενότητα του οδηγού παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης, η τεχνική υποδομή, το περιεχόμενο και οι φορείς του SearchCulture.gr, ενώ στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι δυνατότητες εξερεύνησης, αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου που παρέχει ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Επίσης, στον οδηγό, σε ειδικό παράρτημα, καταγράφονται οι τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία Creative Commons και RigtsStatements.org, βάσει των οποίων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά τεκμήρια του SearchCulture.gr από τους χρήστες του.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/25496.