Μία νέα εκδοτική συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες εγκαινιάζει το ΕΚΤ

13.06.2021

Το εκδοτικό περιβάλλον της ψηφιακής υπηρεσίας του ePublishing που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εμπιστεύθηκε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για να διαθέσει ηλεκτρονικά στο κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελετών που χρηματοδοτεί.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΚΕΑΕ, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση της σειράς «PIXELS@humanities» και για τη φιλοξενία των ψηφιακών μονογραφιών που εκδίδει ο φορέας. Από την άλλη πλευρά, το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες είναι υπεύθυνο για την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου των εκδόσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/25987.