Μια διαδικτυακή εκδήλωση για την πολιτιστική γεωγραφία και το SearchCulture.gr από το ΕΚΤ

19.06.2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "12.000 τόποι: O ελληνικός πολιτισμός στον χάρτη του SearchCulture.gr την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 350 συμμετέχοντες, όπως εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, μουσείων, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι, ιστορικοί, μουσειολόγοι, αρχαιολόγοι, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες, ενώ τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην πολιτιστική γεωγραφία. Μέσα από παρουσιάσεις και σενάρια χρήσης παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσεται και διατίθεται από το ΕΚΤ. Στη νέα έκδοση αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά μέσα από διαδραστικούς χάρτες και φωτίζονται οι τόποι, οι διαδρομές και οι ιστορίες του Ελληνισμού. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική πληροφορία που συνοδεύει τα τεκμήρια, το ΕΚΤ συγκέντρωσε 12.000 τόπους που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό, με περισσότερα από 550.000 τεκμήρια να έχουν εμπλουτιστεί με γεωτοποθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/29165