Μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Αγρινίου στο SearchCulture.gr

23.10.2020

Ένα μωσαϊκό που συγκροτεί την εικαστική σκηνή των νεότερων χρόνων, η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Αγρινίου δημοσιεύτηκε στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), επαυξάνοντας το περιεχόμενο τέχνης που διατίθεται στο SearchCulture.gr.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου συγκέντρωσε το εικαστικό της κεφάλαιο, 167 έργα 125 καλλιτεχνών, μέσα από δωρεές των ίδιων, των κληρονόμων τους, συλλεκτών και ευεργετών. Η συλλογή περιλαμβάνει έργα ζωγραφικήςσχεδίουχαρακτικήςγλυπτικής, μικτής τεχνικής και φωτογραφίας τα οποία ιχνηλατούν τις διαδρομές της μεταπολεμικής ελληνικής τέχνης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24939.