Κινηματογράφος και παιδί. Μια απόπειρα χαρτογράφησης του χώρου.