Κατά πόσο η online τάξη αποτελεί περιβάλλον μάθησης

Πολύδωρος, Γ. (2013). Κατά πόσο η online τάξη αποτελεί περιβάλλον μάθησης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/549

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2013